MISIUNEA ŞCOLII
Valorificarea potenţialului aptitudinal al elevilor printr-un demers didactic modern si eficient desfăşurat într-o şcoală atractivă, dotată modern, corespunzator, cu uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educatie, pentru a oferi şanse egale tuturor elevilor şi asigurarea dezvoltării personale şi profesionale compatibile cu cerinţele sociale locale şi în perspectivă europeană.
EDUCAȚIA ÎNVAȚĂ CEEA CE NICI MĂCAR NU ȘTIAI CĂ NU ȘTIAI
Go to content
Arhiva
Oferta educaţională
A. Activităţi instructiv-educative:
- Limbă şi comunicare
- Matematică şi ştiinţe
- Om şi societate
- Arte
- Tehnologii
- Educaţie fizică şi sport
B. Activităţi opţionale:
- Prietenul meu – calculatorul;
- Literatură pentru copii;
- Matematică distractivă;
- Micii artişti;
- Explorarea textului literar pentru dezvoltarea gândirii critice.
- Crec de pictură
C. Activităţi extraşcolare cu conţinut educativ:
- Activităţi cultural-artistice;
- Concursuri;
- Expoziţii;
- Excursii;
- Plimbări.
D. Activităţi de aprofundare a materiei pentru elevii cu perfomanţe la învăţătură
E. Activităţi de recuperare a rămânerilor în urmă la învăţătură
Web Development by Școala nr.1 Matca
Back to content